Teenused

 • Erakordse ja keerulise iseloomuga raietööd,raadamine , metsamajandamise alased konsultatsioonid

 • Kõikvõimalikud kopatööd 

 • Lammutustööd

 • Erinevad kaeve ja pinnasetööd

 • Tiikide kaevamine ja puhastamine

 • Kraavide kaevamine ja puhastamine

 • Teede ja platside rajamine

 • Võsalõikus giljotiiniga

 • Metsamaterjali vedu

 • Haljastuslahendused

 • Septikute ja  imbväljakute rajamine

 • Maakütte trasside paigaldamine